Reštaurovanie nábytku

Pri reštaurovaní sa musia dodržiavať techniky, ktoré pochádzajú z obdobia vzniku nábytku. Na to kladieme hlavný dôraz. Pri dodržaní správneho postupu pri reštaurovaní sa nábytok výrazne zhodnotí.

Používame materiály ako kostný glej, dýhy rôznych drevín, šelaková politúra, lieh, olej, vosk...atď. Reštaurovanie nábytku vyžaduje veľa trpezlivosti, času a zručnosti.